Taisyklės ir nuostatos

Bendrosios nuostatos

www.esandoris.lt, toliau – svetainė yra nemokamų skelbimų portalas, skirtas talpinti skelbimus visiems prisijungusiems prie portalo nariams, laikantis nurodytų svetainės taisyklių bei bendrų LR įstatymų.

Svetainė nekontroliuoja netinkamų skelbimų ir niekaip neatsako dėl netinkamo turinio (skelbimo), už netinkamą turinį atsako asmuo, patalpinęs skelbimą.

Svetainės administracija nėra niekaip susijus bei nedalyvauja jokiuose sandoriuose tarp skelbimų talpintojo ir pirkėjo.

Svetainė turi teisę rinkti vartotojo duomenis, pateiktus registracijos į svetainę metu.

Svetainė niekada neprašys jūsų prisijungimo duomenų, banko sąskaitų, telefono numerio ir kitų jūsų asmeninių duomenų, todėl svetainės naudotojas turėtų išlikti budrus, saugotis apgavysčių.

Svetainė neteikia vartotojų duomenų tretiems asmenims, išskyrus atvejus numatytus LR teisės aktuose.

Svetainė negrąžina pinigų už portalo mokamas paslaugas, jeigu skelbimas buvo ištrintas dėl taisyklių nesilaikymo.

Svetainė neatsako už jokią patirtą žalą sandorio metu. Už vykdomus sandorius atsako patys asmenys.

Svetainė neatsako už galimus svetainės sutrikimus.

Svetainės administracija neatsako už sandorius, vykstančius tarp skelbimų talpintojų bei pirkėjų, pagal patalpintus skelbimus.

Svetainės administracija pasilieka teisę bet kada koreguoti pateiktas taisykles.

Svetainė neatsako už patirtą žalą dėl netinkamai patalpintų skelbimų, kurie pažeidžia autorines teises, neatitinka LR teisės aktų.

Svetainės vartotojai atsako už visas taisykles užsiregistruodami į svetainę bei patvirtina, kad yra susipažinę su sąlygomis.

Skelbimų įkėlimas yra nemokamas, tačiau svetainėje yra mokamų paslaugų.

 

Skelbimų talpinimo taisyklės

Draudžiama talpinti skelbimus, kuriuose reklamuojami tabako, el. cigarečių ar alkoholio turintys produktai;

Draudžiama talpinti skelbimus, kurie galėtų įtakoti arba paveikti nepilnamečius pagal LR įstatymus;

Draudžiama talpinti neetišką, nepilnamečiams netinkamą, arba LR įstatymams prieštaraujantį turinį;

Svetainės nariams draudžiama apgaudinėti kitus svetainės lankytojus.

Skelbimų talpintojai skelbimus skelbia sava eiga, laisvu formatu bei atsako už savo skelbiamą turinį;

To paties turinio skelbimą talpinti galima tik vieną kartą, pasikartojantys skelbimai gali būti ištrinami;

Skelbimai turi būti skelbiami tik skelbimų turinį atitinkančiose kategorijose, priešingu atveju skelbimai gali būti ištrinami arba perkeliami į tinkamą kategoriją;

Skelbimo pavadinimas turi būti trumpas ir aiškus, nenaudojant nereikšmingų simbolių ar didžiųjų raidžių;

Skelbimą talpinti galima tik lietuvių, anglų, ukrainiečių arba rusų kalbomis. Kitų kalbų skelbimai gali būti laikomi netinkami ir ištrinami;

Skelbimas, kuris įkeltas nesilaikant taisyklių gali būti ištrinamas, o vartotojas blokuojamas be įspėjimo.

Skelbimų talpintojas prieš paskelbiant skelbimą patvirtina, kad turi visas reikiamas licencijas, teises bei sutikimus atlikti tuos veiksmus, kuriuos siūlo skelbime.

Skelbimų talpintojas atsako už savo skelbiamą turinį pagal svetainės taisykles bei LR reglamentuojamus įstatymus.

Nepatenkinti nariai bet kuriuo metu gali atsisakyti naudotis nemokamų skelbimų svetaine.

Sąvokos

Pirkėjas – asmuo, kuris kreipiasi į skelbimų talpintoją su tikslu įsigyti siūlomą prekę arba paslaugą.

Vartotojas – registruotas vartotojas svetainėje.

Skelbimų talpintojas – asmuo patalpinęs skelbimą svetainėje, siūlantis prekę arba paslaugą.

Turinys – svetainėje patalpinto skelbimo aprašymas.

Sandoris – kai pirkėjas nori įsigyti prekę ar paslaugą iš skelbimų talpintojo.